خوش آمدید به

پروتکتوید

پروتکتوید برنامه ی اندرویدی است که تمرکز روی امنیت دستگاه شما مخصوصا محافظت از اطلاعات شخصی شما دارد.

با دادن اعتماد به اجازه های یک برنامه شما به صورت خودکار با پروتکتوید و کاربران آن همکاری و مشارکت میکنید. از این رو شما نیز به صورت خودکار اطلاعات زیادی مانند امتیاز اجتماعی دریافت میکنید که به شما کمک میکند تا دستگاه اندروید خود را امن سازید. 

protektoid on google play store

اطلاعات بیشتر

گزارش های پروتکتوید و بهترین برنامه ها

برنامه های ذخیره شده در پروتکتوید را دیدن کنید و گزارش های ما را دریافت کنید.

پروتکتوید برای تجارت

پروتکتوید برای تجارت راه حلی است طراحی شده و برای شرکت یا کمپانی ها.اطلاعات بیشتر!